Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

6

Food, healt and restaurants

Johannesbäcksskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 27 september 2019

How do you order at different restaurants? In this unit you will learn and talk a lot about food in different ways.

 

Du lär dig att:

 • använda nya ord och fraser inom temat ”food” 
 • ta upp en beställning samt beställa på olika restauranger
 • att prata och samtal om hälsa
 • använda plural av substantiv.
 • använda some/any.

 

Arbetssätt/undervisning

För att nå de olika målen kommer vi att:

 • läsa olika texter, framför allt från läromedlet Whats up (kapitlet Food).
 • läsa olika dialoger och framföra dessa inför klass, grupp eller i par.
 • arbeta i workbook med olika uppgifter (hörövningar, skrivuppgifter, ord och fraser samt muntliga övningar).
 • se på film, spela spel och leka lekar.
 • skapa egna dialoger

 

Tillämpning

Du visar dina kunskaper och förmågor genom:

 • olika muntliga redovisningar med tillhörande manus t.ex. drama.

Läroplanskopplingar

Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.

Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.

Tydligt talad engelska och texter från olika medier.

Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.

Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.

Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.

Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.

Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.

Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.

Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Matriser i planeringen
Kunskapskrav engelska åk 1-6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter