Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3), Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

F - 3

Olika yrken nära dig Åk 2 höstterminen 2019

Storvretaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 27 september 2019

Funderar du ibland vad du ska jobba med när du blir stor? Vet du vilka jobb som finns nära dig? Visste du att "yrke" är ett annat ord för jobb? Nu ska du få vara med och prata om vilka yrken som finns nära oss.

Metod

*Du kommer att tillsammans med klassen prata om vilka yrken vi har i vår närhet, t ex vilka yrken som finns på vår skola.
*Du kommer att få titta på korta filmer om olika yrken.
*Du kommer att tillsammans med klassen göra en tankekartor.
*Du kommer att skriva en återberättande text om ett yrke.
.

Bedömning

*Du kan förklara vad ett yrke är.
*Du kan ge exempel på några olika yrken.
*Du kan återge ett yrke i skrift och bild.
*Du kan berätta om ditt drömyrke, i tal eller bild.


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.

Yrken och verksamheter i närområdet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter