Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla årskurser

Moment 1 åk 6

von Bahrs skola, Uppsala · Senast uppdaterad: 27 september 2019

Arbetsuppgifter: Göra en mapp för dina analoga arbeten Övningsuppgifter för att kunna skapa bilder ur fantasi och från förlagor. Övningsuppgifter för att träna grundläggande tekniker i teckning och måleri. Illustrera en fabel.

Vad ska du lära dig? 

kommunicera med bilder för att uttrycka budskap 

 skapa bilder med  hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material.

Varför ska du lära dig det här? (Syfte)

Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden.

 

Hur ska vi göra? (Lektionsupplägg)

1. Göra mapp 

2. Övningsuppgifter, med individuell anpassning för elevers olika behov och intresse. 

3. Läsa en fabel och göra en illustration i två valfria analoga tekniker. 

 

Du kommer att kunna visa dina kunskaper genom att (bedömning)

Genom att göra arbetena. 

Prata med läraren hur du tänker kring ditt arbete. 

Läraren gör en helhetsbedömning där flera arbeten över tid ingår. 

Det här ska du kunna

 Kunna blanda färg 

Ta egna initiavit för att driva egna arbetet framåt, t ex genom att ge förslag på hur saker kan göras bättre 

Genomarbeta bilderna 

Rita mer anvancerade människor än streckgubbar 

Arbetsmaterial

Finns i bildsalen. Lämnas ut vid behov. 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback