Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi, Samhällskunskap

·

Årskurs:

9

Internationell handel

Vågbroskolan åk 4-9, Söderhamn · Senast uppdaterad: 27 september 2019

Inom detta arbetsområde kommer vi att titta på hur och varför handel bedrivs mellan länder, för- och nackdelar med globalisering samt samarbeten och tullunioner.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

  • Din förmåga att analysera hur människor i olika delar av världen kan forma och förändra sin livsmiljö
  • Din förmåga att utforska och analysera hur männikor och samhällen i olika delar av världen formas, förändras och samspelar med varandra
  • Din förmåga att uttrycka och värdera olika ståndpunkter och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv
  • Din förmåga att fundera och reflektera kring globaliseringsfrågor
  • Din förmåga att använda dig av, för arbetsområdet, aktuella begrepp

Undervisning och arbetsformer

Hur ska vi arbeta?

  • Arbeta med de olika begreppen 
  • Enskilt arbete
  • Genomgångar
  • Filmer

Läroplanskopplingar

utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,

reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,

analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,

uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,

Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras. Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid.

Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Olika organisationers arbete för att främja mänskliga rättigheter.

Hur länders och regioners ekonomier hänger samman och hur olika regioners ekonomier förändras i en globaliserad värld.

Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.

Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Power point Handel i världen
Arbetsschema handel

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback