Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

1

Svenska, läsa årskurs 1

Nåntunaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 27 september 2019

Genom att själv läsa och lyssna på när andra läser får du möjlighet att lära dig nya saker! Vi ska träna så att du ska bli både en god läsare och en god lyssnare!

Så här kommer vi att arbeta:

Vi lyssnar till högläsning i klassrummet och träna oss på vilka olika strategier man kan använda sig av för att förstå en text. Vi kommer också att titta olika typer av texter och hur de är uppbyggda.

Vi läser i vår läsebok Den magiska kulan. Vi börjar alltid med att gå igenom texten tillsammans, prata om vad texten handlar om, titta på språkliga drag i texten. Till varje nytt kapitel hör även en bokstav som vi går igenom. Vi lyssnar på hur den låter och hur den ser ut. Vi tränar i våra läseböcker (Den magiska kulan) som är anpassade utifrån den nivå vi ligger på när det gäller läsningen. 

Vi tränar även läsning och läsförståelse tillsammans med klasskamrater i par eller mindre grupp och med stöd av lärare. 

Mål för arbetsområdet:

  • Du kan läsa enkla texter genom att antingen ljuda eller "se" ordet på en gång.
  • Du kan återberätta delar av en text du läst själv. Du kan upptäcka när du läser fel och provar då att läsa om
  • Du kan samtala om det du lyssnat på vid högläsning och koppla det till saker du själv har upplevt.

Så här kommer arbete att bedömas:

Bedömningen sker kontinuerligt och till vår hjälp har vi även Skoverkets bedömningsstöd för åk 1

 

 

 


Läroplanskopplingar

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Sambandet mellan ljud och bokstav.

Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.

Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.

Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.

Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras

Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.

Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.

Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.

Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.

Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.

Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.

I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback