Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

1

Svenska, skriva årskurs 1

Nåntunaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 27 september 2019

Du ska få lära dig att läsa och skriva tillsammans med dina kompisar. Till vår hjälp har vi våra datorer. Det är roligt och spännande att se sina egna ord växa fram och samtidigt lyssna på det man skriver! Det blir viktigt och spännande att kunna läsa texterna, också!

 

Så här kommer vi att arbeta:

Vi kommer att skriva mycket på dator, (ASL= Att skriva sig till läsning). Då använder vi oss av Claro Read så att vi får hjälp att höra hur bokstavsljuden låter och om ordet vi skrivit låter rätt. Vi arbetar ofta tillsammans med vår skrivkompis så att vi kan hjälpa varandra. Vi kommer att få läsa de texter som vi själv skrivit och även träna på att rita bilder som passar till våra texter.

Vi kommer att titta på olika typer av texter för att se hur de är uppbyggda och träna på att skriva olika typer av texter, t ex berättelser och faktatexter. 

 

Mål för arbetsområdet:

  • Du ska kunna kunna para ihop rätt ljud med rätt bokstav.
  • Du ska kunna skriva enkla texter på datorn som andra kan förstå.
  • Du ska kunna använda stor bokstav och punkt.
  • Du ska kunna stava de vanligaste orden rätt.
  • Du ska kunna rita/välja bilder som passar till dina texter.
  • Du ska kunna skriva berättelser med enkel handling.
  • Du ska kunna läsa det du själv skriver.
  • Du ska med hjälp av lärare eller en kompis kunna förbättra det du skrivit.

 

Så här kommer arbete att bedömas:

Du kommer att bedömas kontinuerligt under arbetets gång och få feedback på ditt arbetet så att du vet vad du kan förändra, förbättra och vad du kan bra!

 

Stödmallar

Vi kommer att använda olika typer av stödmallar, t ex när vi skriver berättande texter.

 

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Alfabetet och alfabetisk ordning.

Sambandet mellan ljud och bokstav.

Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.

I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.

De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.

Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.

Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.

Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter