Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Moderna språk - språkval

·

Alla årskurser

Moderna språk åk 7 höstterminen

Pilevallskolan F-9, Trelleborg - slutgallrad · Senast uppdaterad: 27 september 2019

Du kommer att få arbeta med att kunna några hälsningsfraser, handla/köpa olika saker, berätta mer om dig själv och din familj, färger, höger/vänster, klädesplagg och beskriva någon/något, realia om några länder där språket talas, skolämnen/fritidsaktiviteter, klockan.

 Bedömning:
Du kommer att få visa dina kunskaper muntligt, skriftligt och även i hörövningar.

Tidsplan / Lektionsplanering:
Ht 2019

Språkmål:

 hälsningsfraser, handla/köpa olika saker, berätta mer om dig själv och din familj, färger, höger/vänster, klädesplagg och beskriva någon/något, realia om några länder där språket talas, skolämnen/fritidsaktiviteter, klockan.

 

Digitala aktiviteter

Begreppslista:

Grundläggande grammatik

Bedömningsmatris

Se skolverkets matris under kunskaper-bedömning.


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.

Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.

Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.

Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.

Muntlig och skriftlig information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.

Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.

Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.

Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.

Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.

Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.

Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.

Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Matriser i planeringen
Skriv vilket område som ska bedömas
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback