Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

2 - 3

Kompisböcker, Att säga stopp

Barnens förskola i Arlöv, Fristående förskolor · Senast uppdaterad: 30 september 2019

Genom litteraturen, Kompisböcker får barnen följa Igelkott och Kanin som visar hur en bra kompis kan vara. Tillsammans får de möjligheten att reflektera och problematisera olika situationer som kan uppstå i deras vardag och utveckla kunskaper kring hur de kan göra för att vara en bra kompis. Denna del i serien handlar om att säga stopp.

 

 

AKTIVITET

Vad? 

 

 Läsalitteratur, Att säga stopp

 

EFFEKT – MÅL

Vad vill jag/vi uppnå? 

 

Att få kunskaper och färdigheter kring hur de kan agera i olika situationer som uppstår i deras vardag. Genom att visa med sin hand och/eller säga stopp i olika sammanhang kan de på ett bra sätt ge uttryck när någon gör något som inte upplevs positivt. På så sätt utveckla positivt samspel.

 

METOD

Hur gör jag/vi?

 

Läser boken ”Att säga stopp” och dramatisera med Kanin och Igelkott.

 

 

VAR? Rum? (inne/ utomhus, ateljé?)

 

NÄR? (morgon/för – eller eftermiddag/ vila osv…?)

 

 

VEM? Beskriv barngrupp, gruppstorlek i aktivitet. Likvärdighetsperspektiv

 

 

 

 

MATERIAL, REDSKAP

 

 

 

LEDARSKAP


I Sagorummet 

 

 

 

På förmiddagen efter vi ätit frukt.

 

 

 

5 barn som deltar och två pedagoger som aktivt lyssna och stötta varje barn.

 

 

 

 

 

 Litteratur, Igelkott och Kanin

 

 

Pedagog läser boken, dramatiserar och samtalar om bilderna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback