Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

2

Svenska åk 2

Gåvsta skola, Uppsala · Senast uppdaterad: 27 september 2019

Nu i 2:an ska vi fortsätta att träna läsning, läsförståelse, samtala och skriva genom att få följa med på en diamantjakt, besöka en leksaksfabrik träffa spågumman, detektiven, cowboyen och reportern. Visst låter det spännande? Häng med!

Konkreta mål åk 2 läsa/skriva/tala

 • Du läser enklare texter med flyt
 • Du tar eget initiativ till att läsa
 • Du stannar upp, läser om och rättar dig vid behov
 • Du kan kort återberätta samt svara på frågor om det du läst
 • Du har börjat använda lässtrategier för att förstå det du läst (Läsfixarna)

 

 • Du kan resonera med andra hur man kan skriva
 • Du börjar planera ditt skrivande tex med hjälp av tankekartor, skrivmallar
 • Du skriver med mellanrum mellan orden
 • Du skriver meningar med stor bokstav och punkt
 • Du kan stava ord som du ofta använder
 • Du skriver så texten är läslig för dig själv och andra
 • Du kan skriva en text med enkel handling

 

 • Du kan beskriva olika saker så andra förstår vad du menar.

Undervisning/arbetssätt

 

Du kommer att få:

 • läsa olika slags texter
 • lyssna på högläsning för att öva på ordförståelse samt hur en berättelse är uppbyggd
 • samtala om olika lässtrategier för att nå ökad läsförståelse
 • gå till biblioteket
 • läsläxa
 • repetera bokstavsljud/form
 • öva på stavning
 • laborera med språket
 • öva att skriva meningar med stor bokstav och punkt
 • skriva olika typer av texter med hjälp av olika skrivmallar
 • öva att beskriva både muntligt och skriftligt
 • arbeta enskilt och i grupp
 • lyssna och reflektera
 • följa muntlig och skriftlig instruktion
 • redovisa

 

Bedömning:

Du kommer att bedömas:

 • kontinuerligt utifrån ditt arbete på lektionerna
 • ditt deltagande i samtal
 • utifrån dina texter
 • genom att lärare lyssnar på din läsning
 • med hjälp av olika typer av läsförståelseövningar
 • utifrån Skolverkets bedömningsstöd.

       

 

 

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Alfabetet och alfabetisk ordning.

Sambandet mellan ljud och bokstav.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften.

Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.

Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.

Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.

Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.

Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.

Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.

Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.

Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.

I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.

Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.

När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.

Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.

Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.

I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback