Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

4

Matte åk 4, Matteborgen 4A kap 1-3

Hågadalsskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 27 september 2019

Nu ska du få arbeta med höga tal ända upp till 10.000 ! Både med addition och subtraktion. Du får träna på att mäta och räkna med sträckor och omkrets. Du kommer att bli säkrare på geometrin, olika former och figurer l

Du kommer att få lära dig:

TALUPPFATTNING:

 • Kunna läsa och skriva tal inom talområde 0-1000
 • Förstå vårt talsystem
 • Kunna ordna tal efter storlek
 • Kunna läsa av och sätta ut tal på en tallinje

 ADDITION OCH SUBTRAKTION:

 • Förstå hur addition och subtraktion hör ihop
 • Veta hur likhetstecknet används
 • Kunna addera och subtrahera inom talområdet 0 - 10000
 • Kunna använda addition och subtraktion vid problemlösning

GEOMETRI: 

 • Kunna mäta och rita sträckor
 • Kunna uppskatta och mäta längder
 • Kunna växla mellan olika längdenheter
 • Kunna känna till egenskaper och namn på några geometriska objekt
 • Kunna rita rektanglar, kvadrater och trianglar efter givna mått
 • Kunna räkna ut figurers omkrets

Hur ska vi lära oss detta:

 • Gemensamma genomgångar och gruppövningar. 
 • Praktiska övningar.
 • Självständigt arbete med övningsuppgifter i Matteborgen 4A. 
 • Par- eller grupparbete.
 • Mattespel och kluringar.
 • Övningar i nomp
 • Färdighetsträning och problemlösning.
 • Diagnoser till varje kapitel. 

Du ska visa att du kan:

Dina kunskaper kring ovanstående mål kommer att bedömas genom:

 

 • Ditt muntliga arbete i par/gruppuppgifter samt på genomgångar
 • Ditt skriftliga arbete på lektionerna
 • Dina resultat på diagnoser och lärarens observationer.

 


Läroplanskopplingar

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.

Matriser i planeringen
Matteborgen 4A
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback