Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi

·

Årskurs:

4

Landet Sverige

Nåntunaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 27 september 2019

Var bor de flesta människorna i Sverige och varför bor de just där? Vilka likheter och skillnader finns det mellan olika delar av Sverige? Vilka för- och nackdelar finns det med att bo i Sverige? I arbetsområdet om Sverige kommer du att få göra en "resa" runt om i landet och lära dig flera saker om vårt avlånga land. Du kommer få lära dig om naturen i Sverige, att använda kartor samt flera geografiska ord och begrepp.

Innan vi börjar arbeta: 

Hur är Sverige indelat? Jag vill att ni kollar på klippet nedan och funderar på hur väderreportern säger att Sverige är indelat. Svara på frågan tillsammans med lite andra frågor i uppgiften: Frågor att svara på innan arbetsområdet. 

 

Arbetssätt:

I arbetet "Landet Sverige" kommer vi under året att bekanta oss med vårat avlånga land. Vi kommer kolla på olika tvprogram exempelvis geografens testamente. I "Landet Sverige" kommer vi både arbeta med Svenska och Geografi genom bland annat att skriva och läsa faktatexter och studera kartor. Vi kommer att arbeta utifrån boken "PULS Geografi - Sverige" , men också använda en hel del andra läromedel och källor från nätet. För att bättre förstå varför vårat land ser ut som det gör kommer vi  under arbetet också jobba med natur- och kulturlandskap samt de olika processerna som formar och har format jordytan. Vi kommer att använda oss av både teams och unikum för att göra uppgifter under arbetets gång. 

 

Mål när arbetet är klart: 

- Du ska veta hur våran jord förändras och har förändrats, samt hur det har påverkat Sverige.

 -Du ska veta vilka Sveriges landskap är och kunna placera ut dem på rätt plats. 

- Du ska veta några av Sveriges viktigaste och största sjöar, berg, hav, orter och vart dessa ligger. 

- Du ska veta vad som skiljer Sverige från många andra länder i världen.

- Du ska veta varför man använder kartor och kunna navigera genom Sverige med hjälp av karta.

- Du ska kunna använda dig av geografiska begrepp för att tala och skriva om Geografi. 

 För högre nivå ska du kunna:  

- Skillnader och likheter mellan olika landskap och vad de olika delarna av Sverige har för olika nytta för landet Sverige. 

- Varför Sverige är ett bra eller dåligt land att bo i.

- visa på skillnader och likheter att bo i ett land som Sverige och i ett land med mer ojämlika levnadsvillkor

- Samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad i Sverige. 

 

Viktiga begrepp: 

Kulturlandskap, naturlandskap, inlandsisen,skala, väderstreck, klimat, landskap, kommun, län, tätort, stad, landsbygd, befolkning, invånare, Götaland, Svealand, Norrland, naturtyper (skog, odlingsmark, berggrund, sjöar, älvar, kust och hav), naturresurs, naturkrafter. 

 

Så här kommer du att bedömas: 

Du kommer att bedömas i flera olika typer av uppgifter. Du kommer att få göra egna filmer i Creaza. Du kommer få göra en presentation av ett eget valt tema på området. Du kommer också att bedömas genom ett forms-test i slutet av området. 
Vi kommer att fokusera mycket på kartor och hur man läser kartor i början av arbetsområdet och du kommer att bli bedömd i detta före du blir bedömd i övriga arbetsområden. Ni kommer att få kommentarer och feedback på ert arbete i teams i de uppgifter som jag tilldelar er där. 

Du kommer att få chansen att självbedöma dina kunskaper var tredje vecka i ett forms-formulär. 

Bra sidor att använda dig av under arbetet: 

seterra.com (namngeografi) 
Teams. här kommer alla uppgifter som vi gör i skolan att läggas upp. Dessutom kommer texter och annan viktig information att läggas upp här.
Studi.se. Kommer vi framförallt att arbeta med när vi arbetar med kartor. 
Inläsningstjänst. Här finns boken som vi arbetar med inlagd för lyssning. 

 

 

 


Läroplanskopplingar

analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,

utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,

göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.

De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.

Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.

Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.

Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.

Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.

Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.

I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.

Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.

Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.

Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.

Matriser i planeringen
Kunskapskrav geografi åk 4-6
Uppgifter
Frågor att svara på innan arbetsområdet

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback