Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild, Svenska, Svenska som andraspråk, NO (år 1-3)

·

Årskurs:

F - 3

Våren åk 1

Vaksalaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 27 september 2019

Våren är kommen! Träden börjar få knoppa och marken fylls mer och mer av vackra små blommor. Men vad är det egentligen som händer i naturen på våren? Det ska du nu få lära dig mer om.

 

Vad ska du få lära dig mer om?   
- Vilka månader som ingår i våren
- Hur ser det ut i naturen på våren? Vad händer med träd och växter?

- Lära dig om några olika knoppar i naturen
- Lära dig om våra vanligaste vårblommor

 

Hur ska du få lära dig om våren?

Du kommer att få: 

                              Höra faktatexter

                              Se på bilder

                              Vara ute i naturen och se dig omkring

                              Samtala om våren

                              Se på film om våren 

                              Skriva enkla faktatexter

                              Rita bilder

Hur ska detta bedömas?

Du kommer att få visa genom samtal och uppgifter att du förstår hur naturen förändras under våren.

Vilka förmågor tränas? 

  • Analysförmåga: Beskriva orsak och konsekvenser, föreslå lösningar, förklara och påvisa samband, växla mellan perspektiv, dra egna slutsatser.
  • Kommunikativ förmåga: Samtala, föra diskussioner, motivera, presentera, framföra och bemöta argument.
  • Begreppslig förmåga: Förstå innebörden av begrepp, använda dem och relatera dem till varandra.
  • Förmågan att hantera information: Söka, samla, strukturera och kritiskt granska information, skilja mellan fakta och värderingar, avgöra källors trovärdighet.

Läroplanskopplingar

undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Teckning, måleri, modellering och konstruktion.

Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.

Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.

Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.

I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.

Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.

I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback