Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

8

Ma, Samband och förändring, PRIO 8 för 8f, spetsklass

Spånga grundskola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 28 september 2019

Vi jobbar med kapitel 4, "Samband och Förändring" i boken PRIO 8

Samband och Förändring

Centralt innehåll
  • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar i procent i vardagliga situationer inom olika ämnesområden.
  • Funktioner och räta linjens ekvation. Hur funktioner kan användas för att undersöka förändring, förändringstakt och andra samband.
  • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
 
Underlag för bedömning

Alla lektioner ligger till grund för bedömningen. Den sker vid enskilt arbete, gruppdiskussioner, problemlösning enskilt och i gruppform och praktiska övningar.

 

Begreppslista och innehåll

andel, del, det hela, procent, promille, förändringsfaktor, ränta, procentenhet, koordinatsystem, x-axel, y-axel, x-koordinat, y-koordinat, origo, graf, jämförpris, proportionalitet, linjära samband.

 

Bra hemsidor

Detaljerad veckoplanering hittar du i TEAMS


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter