Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Musik

·

Årskurs:

4 - 6

Instrument och orkester

Borrby skola, Simrishamn · Senast uppdaterad: 28 september 2019

Hur fungerar en orkester? Vilka instrument finns det? Hur är de uppdelade? Hur låter instrumenten?

Vi tittar på olika instrumentgrupper och hur de är fördelade.

Vi undersöker hur en vanlig symfoniorkester fungerar, vilka instrument som är med, hur de sitter och låter.

Vi besöker Malmö Live och testar instrument. Vi får besök av en professionell musiker som berättar hur en arbetsdag kan se ut. Vi får gå på en konsert på Malmö Live.

 


Läroplanskopplingar

spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,

analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.

Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan i olika sammanhang. Hur musik används för påverkan och rekreation och i olika rituella sammanhang.

Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.

Indelningen i stråk-, blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrument.

Eleven kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande.

Eleven kan även uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.

Dessutom kan eleven med viss säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.

Dessutom kan eleven med viss säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter