Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Musik

·

Årskurs:

3

Digital musik åk 3

Borrby skola, Simrishamn · Senast uppdaterad: 28 september 2019

Vad är en puls? Vad är en rytm? Kan musik få oss att känna känslor? Hur gör jag egen musik?

Vi tittar på noter och dess värden och tittar på vad puls är.

Vi tränar oss i detta genom att klappa, gå och sjunga, och använda rytminstrument.

 

 

Vi tränar oss på att spela efter noter/toner med hjälp av Boomwhackers.

Vi lyssnar på olika låtar för att hitta musikaliska mönster. Glad och sorgsen musik, Snabb och långsam (dur, moll, piano och forte)

Vi använder oss av Skolplus och skapar egna melodier, som vi spelar upp för varandra och analyserar.

Vi använder oss av appen Beatlab och skapar rytmer som passar till melodin. Detta spelar vi in i Garageband.

Vi funderar kring hur musik kan påverka oss så vi blir glada eller sorgsna.

 

 


Läroplanskopplingar

spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,

skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och

analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.

Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.

Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild.

Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.

Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.

Rytm, klang, dynamik och tonhöjd som byggstenar för att musicera och komponera musik.

Musiksymboler, bilder och tecken.

Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.

Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.

Eleven kan även spela delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord.

Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i viss mån med timing.

Eleven kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande.

Eleven kan även uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.

Dessutom kan eleven med viss säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.

Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska möns­ ter och former och pröva hur dessa kan bidra till en fungerande komposition.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter