Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

8

Matematik: 8C Algebra v.42 - 51

Spånga grundskola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 28 september 2019

Välkomna, klass 8C, till Kapitel 2: Algebra! Inom algebran använder man bokstäver och symboler för att förenkla och lösa problem. Algebra är ett eget område inom matematiken, alltså ett hjälpmedel inom många matematiska och naturvetenskapliga områden. med hjälp av algebra kan man förutspå väder, skicka upp satelliter runt jorden och konstruera avancerade datorer. I detta kapitel kommer du att använda symboler för att tolka vardagliga situationer och lösa problem. Du kommer också lära dig mer om mönster, ekvationer och problemlösning.

Nedan finner du veckoplanering, länkar, lärandemål, undervisningsformer, bedömningstillfällen. Jag uppdaterar ibland dokumentet med länkar samt att det kan bli ändringar i veckoplaneringen, så se till att hålla dig uppdaterad!

 

Ljudfiler till bokens alla kapitel finns på följande sida:  https://www.sanomautbildning.se/sv/produkter/prio-matematik-7-9-upplaga-1-S3182678/ljudfiler/

Vill du träna mer finns en bra sida att jobba med digitalt:   matteva.fi

 

 

Veckoplanering i matematik Kap 2 Algebra för klass  8C

              

V

Måndag 90 min

13.20 – 14.50

C308

Tisdag 80 min

14.00 – 15.20

B305

Onsdag 60 min

12.30 – 13.30

B305

    Läxor

41 

 

Prov kap 1 (8 okt)

Plasta in böcker mm

Dina läxor är att

 

Ligga i fas med planeringen.

Du ska alltid räkna:

 

-     minst 2 nivåer i varje avsnitt

-     minst 1 uppgift från antingen Basläger eller Hög Höjd i varje avsnitt.

 

Så det du inte hunnit på lektionstid blir alltså läxa.

 

          Använd lektionstiden effektivt, och använd dig av studietiden må-tors eftermiddagar! Mattelärare finns på plats tisdagar ca 15.15 – 16.00!

        

7 OKT 2019 / LLN 

42

2.3 Uttryck med parenteser

2.3 Uttryck med parenteser

2.4 Multiplikation med en parentes

Elevens val

43 

En lektion denna vecka: prov tillbaka. Möjlighet till förbättring av 2 uppgifter.

2.4 Multiplikation med en parentes

2.4 Multiplikation med en parentes

44

LOV

LOV

LOV

45 

PRAO

PRAO

PRAO

46 

PRAO

PRAO

PRAO

47

2.5 Ekvationer

2.5 Ekvationer

2.5 Ekvationer

48

2.6 Mer om ekvationer

2.6 Mer om ekvationer

Test på E-nivå 2.3 – 2.6. 

Det du får godkänt på idag behöver du inte göra på E-nivå på provet v.49

49

Repetition

Prov Kap 2 (3 dec) 2.3 – 2.6

2.1 Mönster

2.2 Mönster och formler

50

2.2 Mönster och formler

2.7 Problemlösning med ekvationer

2.7 Problemlösning med ekvationer

Prov tillbaka?

51

Elevens val

2.7 Problemlösning med ekvationer

2.7 Problemlösning med ekvationer

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digitalt: Förenkla uttryck och multiplikation med en parenteshttps://www.elevspel.se/amnen/matematik/5637-forenkla-uttryck.html

 

 

 

           Lärandemål 

            Att kunna fortsätta en talföljd och ett mönster

            Att kunna skapa en formel utifrån en talföljd och ett mönster

            Att kunna tolka och teckna egna numeriska och algebraiska uttryck, med och utan parenteser

            Att kunna förenkla algebraiska uttryck, med och utan parenteser, med alla räknesätt ( + - * / )

            Att kunna skapa och lösa ekvationer, med och utan parenteser

            Att kunna lösa problem med hjälp av ekvationer

       

Begrepp att kunna förstå, förklara, och använda:

 algebra, mönster, aritmetisk talföljd, geometrisk talföljd, formel, numeriskt uttryck, algebraiskt uttryck, variabel, förenkla, likhet, ekvation, obekant, prövning, balansera, vänster- och högerled

 

Undervisning

Genomgångar och lärarledda gruppdiskussioner/problemlösning

Egen övning

 

Bedömning

Bedömning sker fortlöpande på lektioner, både muntligt och skriftligt.

Skriftligt prov 

 

      Förmågorna som bedöms är:

      Begreppsförståelse: Hur du använder de matematiska begrepp vi lär oss för att lösa bekanta och nya problem, samt hur du använder och  resonerar kring kopplingen mellan matematiska uttrycksformer (ord, symboler, bilder, tabeller, diagram, tabeller, koordinatsystem).

      Metoder:  Att du kan välja lämpliga/effektiva metoder för olika problem, och att du kan använda metoderna vi lär oss på rätt sätt.
      Problemlösning:  Att du kan välja lämpliga strategier och metoder som är anpassade till problemet, och resonera kring olika strategier,               metoder, och ditt svars rimlighet. 
      Resonemang: Hur du framför egna och bemöter andras matematiska argument för att komma vidare i lösningen till ett problem. 
      Kommunikation: Hur tydligt och effektivt du använder matematiska uttrycksformer i dina redovisningar (skriftligt och muntligt).
                             
                           

 

     Centralt innehåll från läroplanen:

 
  • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
  • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  • Metoder för ekvationslösning.
  • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas generellt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Matematik
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter