Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

Engelska åk 1-3

Södra skolan, Falun · Senast uppdaterad: 28 september 2019

Du kommer att få arbeta med olika teman som är bekanta för dig för att utveckla dina förmågor att tala, lyssna, läsa och skriva på engelska.

Förmågor att utveckla

 Eleven ska utveckla:

att förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter, formulera sig och kommunicera i tal och skrift, använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda, anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Undervisning

Temaområden:

 • Färger
 • Familjen
 • Väder
 • Djur
 • Veckodagar och månader
 • Intressen
 • Vardagsliv
 • Kläder

Tala, samtala och lyssna

 • Strukturerade gruppsamtal och dialoger
 • Presentera dig själv.

 • Muntligt framföra ord och fraser som tillhör vardagen.

 • Följa en enkel muntlig instruktion.

 • Lyssna på talad engelska.

 • Sjunga med i några sånger.

 • Dramatisera enklare sagor.

 • Muntligt delta i några ramsor.

 • Följa med i handlingen av några enkla sagor

Skriva

 • Skriva av engelska ord och meningar.

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Engelska åk 1-3
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter