Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Alla årskurser

Miljö ژینگە

Modersmålsundervisningen, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 15 oktober 2019

Tala, läsa, lyssna, samtala, presentera, argumentera, skriva och återberätta. TEMA: HÄLSA, NATURBRUK och MILJÖ.

 Målen för eleven

Du ska utveckla din förmåga att läsa olika typer av texter och jobba med läsförståelse.

Du ska utveckla din förmåga att förstå, att beskriva och ge exempel på samband i naturen.

Du ska utveckla din förmåga att samtala och diskutera hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet.

Du ska utveckla din förmåga att berätta om ljud och ljus.

Du ska utveckla din förmåga att ge exempel på egenskaper på vatten och luft.

Du ska utveckla din förmåga att samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt.

Du ska utveckla din förmåga att beskriva vad föremål är tillverkade av.

Du ska utveckla din förmåga att sortera djur och växter efter olika egenskaper.

Du ska känna till enkla näringskedjor mellan organismer i ekosystem.

Du ska utveckla ordförrådet .

Du ska utveckla olika förmågor (tala, läsa, lyssna, samtala, berätta, återberätta, beskriva, presentera, argumentera och göra muntlig och skriftlig presentation) i .

Undervisning 

 

I undervisningen kommer vi att

 

 • Introducera olika begrepp inom ämnesspråk
 • hjälpa att förstå hur begrepp och ord hör ihop

 

   Arbetsmetoder      

 •  Väljer-diagram ( vet, önskar veta, har lärt mig )
 • tankekarta 
 • användning av flera sinnen ( syn, hörsel, känsel, lukt, smak vidgar upplevelser av orden och är ett stöd för förståelsen)
 • bilder är ett stöd för förståelse av språket och leder till kreativ språklig produktion
 • frågor: öppna frågor, kontrollerande frågor, reflekterande frågor (varför...?, hur...?) handledande frågor ( vad tycker du är viktigt i texten...?), utforskande frågor ( varför tycker du att man ska sluta med ...?)

Bedömning  

 

 •  att du använder ämnesrelaterade ord och begrepp i tal och skrift
 • att du samtalar om textens innehåll
 • att du kan sammanfatta texternas innehåll både muntligt och skriftligt( eller i bilder) 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 •  MlSyfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 •  MlSyfte använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
 •  MlSyfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
 • Centralt innehåll
 •  Ml  1-3Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 •  Ml  1-3Tala, lyssna och samtala Muntligt berättande för olika mottagare.
 •  Ml  1-3Språkbruk Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
 •  Ml  4-6Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande, förklarande och instruerande texter för barn och unga med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.
 •  Ml  4-6Berättande texter och sakprosatexter Texternas innehåll och deras typiska ord och begrepp.
 •  Ml  7-9Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar och arbetsbeskrivningar. Texternas innehåll, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
 •  Ml  7-9Berättande texter och sakprosatexter Texter som kombinerar ord, bild och ljud och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
 •  Ml  7-9Språkbruk Översättning av och jämförelser mellan texter på modersmålet och på svenska.
 • Kunskapskrav
 •  Ml  E 6Eleven kan läsa elevnära och åldersanpassade texter för barn och ungdomar med visst flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier.
 •  Ml  E 6Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
 •  Ml  E 6I samtalen kan eleven ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
 •  Ml  E 6När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att det huvudsakliga innehållet framgår med viss tydlighet.
 •  Ml  E 9Eleven kan läsa olika texter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
 •  Ml  E 9Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag skriva olika texter med begripligt innehåll och viss språklig variation med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp.
 •  Ml  E 9Genom att på ett i huvudsak fungerande sätt jämföra och översätta ord, begrepp och fraser mellan modersmålet och svenska kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.
 •  Ml  E 9Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
خه‌ڵكی جیهان له‌سه‌ره‌تای ناسینی ئه‌م كچه‌دایه‌
video
Bilder
zjinga