Skolbanken Logo
Skolbanken

Positionssystemet och pengar

Grundsärskolan Västervång 5-10, Trelleborg · Senast uppdaterad: 29 september 2019

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att *lösa matematiska problem, *använda matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter, *reflektera över rimlighet i situationer med matematisk anknytning, och *använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

Vi ska arbeta med:

Positionssystemet

Addition och subtraktion inom det talområde eleven arbetar med.

Pengar- kunna förstå tiotal och ental, kunna hantera, räkna och göra enkel växling med pengar. Kunna uppskatta om en summa är mer eller mindre än någon annan med hjälp av kunskaper om positionssystemet.

Varje elev har individuella mål utifrån dessa arbetsområden. Se längst ner.

 

 Hur ska vi arbeta?:

Konkret material

Genomgångar

Matteprat

Begreppsträning

Egen träning med matematik i bok, häfte eller stencil.

Egen träning på I-pad och dator.

Gruppträning med spel och matematiska övningar och lekar.

Spel

Detta kommer vi att bedöma:

Det du visar av dina förmågor och kunskaper i allt du gör på lektionerna.


Läroplanskopplingar

lösa matematiska problem,

använda matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

reflektera över rimlighet i situationer med matematisk anknytning, och

använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Naturliga tal mellan 1 och 1000 och hur de storleksordnas, jämförs och delas upp. Hur de används för att ange antal och ordning.

Naturliga tal och hur de uttrycks och visas med ord, konkret material, symboler, bilder och på tallinje.

De fyra räknesätten och hur de kan uttryckas och visas med ord, konkreta material, bilder och symboler.

Centrala metoder för addition och subtraktion vid huvudräkning, vid beräkningar med skriftliga metoder och vid användning av digitala verktyg.

Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer.

Sedlar och mynts namn och värde i relation till varandra. Digitala betalningssätt

Ord, begrepp och symboler inom ämnet matematik för att till exempel beskriva matematiska problem och utvärdera arbetsprocesser.

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris, Matematik, Lsär 11, åk 4-6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter