Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Svenska

·

Årskurs:

7 - 9

SV: Tala, lyssna och samtala

Ytterbyskolan, Kungälv · Senast uppdaterad: 29 september 2019

I det här avsnittet får du: - Veta hur du tränar din röst och inlevelse genom högläsning - Lära dig om retorikens historia och hur den har påverkat det planerade talet - Lära dig hur du planerar och håller ett föredrag

Vi kollar kortfilmer, läser och diskuterar i Gleerups svenska - se länkar i Classroom
a4895 Att vara en god talare
a5068 Högläsning
a9243 Retorik
a2414 Hålla föredrag
a8182 Testa dig själv
a3313 Testa meningar med olika betoningar
a8820 Berätta en rolig historia

Nu ska du förbereda och hålla ett föredrag för hel- eller halvklass.
Kolla den här mallen: 7313 Hålla föredrag
Välj gärna något du redan är bra på.
Vi håller våra föredrag under vecka 40 ht19.
Kolla in lärandematrisen i länken - där står vad som är viktigt när man håller föredrag.


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.

Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Föredrag

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback