Skolbanken Logo
Skolbanken

Hem- och konsumentkunskap grundsärskolan. 4-6

Grundsärskolan Västervång 5-10, Trelleborg · Senast uppdaterad: 3 oktober 2019

I hem-och konsumentkunskap kommer du att tillaga enklare måltider samt baka utifrån enkla recept. Du kommer även att få lära dig att använda lämpliga köksredskap. Du kommer att få praktisera återvinning och hur man ska tänka kring hållbarhet. Du ska få kunskap om sambandet mat och hälsa. Du kommer att lära dig om ekonomi samt dina rättigheter och skyldigheter som konsument.

Detta kommer vi att lära oss:

Du kommer att

 • använda enkla recept
 • tillaga enkla maträtter och mellanmål.
 • baka.
 • Få möjlighet att smaka på saker som är nya för eleven. 
 • hantera olika livsmedel.
 • diska för hand och i maskin.
 • använda olika redskap.
 • duka och delta i måltider.
 • praktisera återvinning.
 • lära dig sambandet mellan mat och hälsa.
 • Träna på tallriksmodellen.
 • Lära sig om olika livsmedel och vad de heter.
 • Få möjlighet att smaka på saker som är nya för eleven.

 

       Detta bedömer vi:

 • Din förmåga att förstå och följa recept
 • Din förmåga att tillaga enkla måltider.
 • Din förmåga att baka.
 • Din förmåga att hantera livsmedel.
 • Din förmåga att diska för hand
 • Din förmåga att använda redskap på ett ändamålsenligt sätt.
 • Din förmåga att duka och delta i måltider.
 • Din förmåga att praktisera återvinning.
 • Din förmåga att förstå sambandet mat och hälsa.
 • Din förmåga att kunna göra en bra tallriksmodell och förklara hur du tänkte när du gjorde den.

 


Läroplanskopplingar

planera måltider och tillaga mat för olika situationer och sammanhang,

hantera och lösa praktiska situationer i hemmet,

värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling, och

använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

Recept och instruktioner samt hur de kan läsas och följas.

Bakning och matlagning och olika metoder för detta.

Redskap och teknisk utrustning vid bakning, matlagning och måltider.

Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.

Samband mellan mat och hälsa.

Planering av varierade och balanserade måltider, till exempel hur måltiderna kan fördelas över en dag. Konsumtion och ekonomi

Återvinning. Miljösymboler och lokala regler.

Olika mattraditioner som är betydelsefulla för eleven, till exempel vid firande av högtider. Ämnesspecifika begrepp

Ord, begrepp och symboler inom ämnet hem- och konsumentkunskap för att till exempel samtala om konsumentfrågor och utvärdera arbetsprocesser.

Matriser i planeringen
Hem- och konsumentskap Grundsär 1-6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback