Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Musik

·

Årskurs:

4

Musik i åk 4 ht 2019

Vallkärra skola, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 29 september 2019

Välkommen till musiken i åk 4! Vi ska sjunga sånger från olika kulturer och musikstilar. Vi kommer jobba med puls och rytm. Vi ska också testa att spela instrument, bland annat boomwhackers och rytminstrument.

 Under terminens gång kommer vi att arbeta med:

 

  • att sjunga sånger tillsammans. Även i lättare stämmor, som tex kanon.
  • att jobba med och förstå puls och rytm. Att känna pulsen i olika låtar och röra sig i puls. Att härma rytmer och hitta på egna rytmer.
  • att spela och sjunga för varandra och lyssna på varandra.
  • att lära oss mer om olika instruments utseenden och deras indelning i olika instrumentfamiljer.

 

 

Jag kommer att bedöma:

Under arbetets gång kommer jag att bedöma din förmåga i att arbeta aktivt och kunna:

  • delta i våra sånger och sjunga tillsammans.
  • delta i puls och rytmövningar.
  • delta i instrumentspel.
  • delta i diskussioner kring olika instrumentfamiljer.

 

 


Läroplanskopplingar

spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,

skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och

Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.

Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster, till exempel ackordföljder, perioder och kompmodeller.

Imitation och improvisation med röst och instrument, rytmer och toner.

Musikframföranden.

Röst- och hörselvård vid musikaliska aktiviteter, till exempel uppvärmningsövningar.

Rösten som instrument för olika vokala uttryck, till exempel sång, jojk och rap.

Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.

Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.

Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.

Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.

Musik till sammans med bild, text och dans. Hur olika estetiska uttryck kan samspela.

Indelningen i stråk-, blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrument.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback