Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi

·

Årskurs:

2

Karta och väderstreck

Borrby skola, Simrishamn · Senast uppdaterad: 29 september 2019

Vi arbetar med karta och väderstreck i vår närmaste omgivning.

Mål

När vi arbetat klart med området ska du

  • kunna säga de fyra väderstrecken
  • kunna visa/berätta var väderstrecken finns i klassrummet
  • kunna visa/säga var väderstrecken finns på en karta
  • kunna visa på en karta  var du bor.

 


Läroplanskopplingar

Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.

Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback