Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia

·

Årskurs:

7 - 9

Från samlare till stadsbo - de första samhällena och högkulturerna

Gullstensskolan 7-9, Gullspång · Senast uppdaterad: 7 oktober 2019

Människorna gick från att vara jägare och samlare till att börja odla marken och flytta ihop till byar och städer. I detta arbetsområde kommer vi att läsa om de första samhällena och högkulturerna i Afrika, Asien och Amerika.

Detta vill jag att du ska kunna:

  • Kunna beskriva hur människans liv förändras i och med jordbruksrevolutionen. (Förstå betydelsen av några stora uppfinningar och upptäckter under förhistorien, tex att använda eld, tillverka redskap och odla jorden, samt hur dessa förändringar påverkade människornas levnadssätt och samhällen.)
  • Kunna berätta om några av högkulturerna och deras utveckling. (Exempelvis förstå varför de första civilisationerna växte fram i bördiga flodområden och kunna ge exempel på hur civilisationen påverkade levnadssätt och samhälle.)
  • Kunna använda olika begrepp som hör till arbetsområdet.

 

 Så här kommer vi arbeta med området:

I utvärderingen av föregående arbetsområde önskade flertalet av er genomgångar, filmklipp och flera kortare skrivuppgifter. Detta har jag försökt att ta hänsyn till vid planeringen av arbetsområdet.

  • Genomgångar

  • Texter, instuderingsfrågor och skrivuppgifter

  • Diskussioner, både i grupp och i helklass

  • Filmklipp

 

Fördjupande uppgifter:

Om du vill fördjupa dig inom arbetsområdet finns det förslag på texter, filmklipp och uppgifter i mappen på Teams.

Bedömning

Du kommer att få flera tillfällen att visa dina kunskaper inom området, exempelvis genom diskussioner och olika skrivuppgifter.

Respons 

Jag kommer att lämna skriftlig respons genom att fylla i matrisen och skriva en kommentar till den. Jag kommer även erbjuda dig att vi går igenom responsen muntligt. 

Utvärdering

 

När vi avslutat arbetsområdet kommer du få utvärdera det. Du får då möjlighet att påverka arbetsområdet för kommande elever, men du får även möjlighet att påverka nästa arbetsområde som du själv kommer att arbeta med.

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Från samlare till stadsbo - de första samhällena och högkulturerna
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback