Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

7 - 9

Brist på rent vatten

Modersmålsundervisningen, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 3 oktober 2019

Eleven ska utveckla följande förmågor: 1. Att tala på modersmål. 2. Att skriva på modersmål. 3. Att utveckla sitt modersmål. 4. Att använda modersmålet i olika situationer och med olika mottagare. 5. Att se och prata om språkliga skillnader mellan modersmålet och svenska. 6. Att läsa och prata om olika texter och fakta texter.

 

Mål för eleven:

Du ska bli säkrare på att läsa, förstå, tolka och återberätta olika texter i både tal och skrift.

Du ska bli säkrare på att diskutera på ditt modersmål och att diskutera de två globala målen som vi ska jobba med.

Arbetssätt:

  • Vi kommer att arbeta med att läsa texter av olika typer.
  • Vi kommer att arbeta med ord och begrepp som kommer upp i texter.
  • Vi kommer att träna på att läsa mellan och bortom raderna. 
  • Vi ska titta på olika statistiker och diskutera dem.
  • Vi ska även tolka och diskutera det som inte finns i texter men som dyker upp i våra diskussioner.
  • Vi ska göra olika uppgifter som är kopplade till texter - du ska jobba ensam och i grupper.

Redovisning

 Du ska visa vad du kan genom att:

  • delta i samtal kring texter och deras innehåll
  • göra olika typer av uppgifter kopplade till de texter vi arbetar med
  • skriva ett prov

Bedömning:

Bedömning sker kontinuerligt genom att du får feedback på texter och dina frågor och funderingar kring texter. I bedömningen ingår även ditt skrivande och din aktiv deltagande i diskussioner.  


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.

Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar och arbetsbeskrivningar. Texternas innehåll, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.

Översättning av och jämförelser mellan texter på modersmålet och på svenska.

Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. Bildspråk och idiomatiska uttryck.

Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.

Matriser i planeringen
Kunskapskrav Modersmål 7-9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback