Skolbanken Logo
Skolbanken

Veckans nyhet

Öjersjö Storegård 5-9, Partille · Senast uppdaterad: 30 september 2019

Varje fredag reflekterar vi tillsammans om vad som händer i Sverige och världen.

 

Syfte:

Att få ta dela v de aktuella frågorna och debatterna i samhället som fångat ditt intresse. Du får möjlighet att sammarbeta tillsammmans med dina klasskamrater. Samt använda digitala verktyg för kommunikation.

Mål:

Att fått kännedom om den informationssökning som ges genom olika medier. Även fått möjlghet till samarbete och kommuniaktion med andra kring det den berörda nyheten.

 

Det här ska du få lära dig:

Att samtala och reflekterar över vad som händer i Sverige och i resten av världen, genom att titta på 1-2 nyhets inslag på Lilla aktuellt. Med hjälp av Symwriter skriver vi (du som elev, med hjälp av klasskamraterna) en text om vad vi kommer ihåg av nyheten och dokumenterar detta synligt i vårt klassrum.

 Detta bedöms: ¤ att du deltagit i de olika momenten.

                           ¤ arbetsprocessen.

                           ¤ du bedöms utifrån dina individuella förmågor.

 

 


Läroplanskopplingar

samspela med andra,

tolka olika former av kommunikativa uttryck,

söka information från olika källor, och

använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation.

söka information om service- och kulturutbud, och

använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.

Grundläggande kommunikativa mönster och strukturer, turtagning, att initiera, upprätthålla och avsluta samspel eller samtal.

Kommunikation i olika sammanhang och miljöer, till exempel i skolbibliotek eller med digitala verktyg.

Kommunikationsverktyg. Hur de kan användas för att förstärka kommunikation.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Informationssökning i olika medier och källor, till exempel tidningar och sökmotorer på internet.

Samhällsfunktioner och samhällsservice i närsamhället, till exempel räddningstjänst och sjukvård samt fritids- och kulturutbud i närsamhället. Metoder för att söka information, såväl med som utan digitala verktyg.

Aktuella frågor i samhället med betydelse för eleven.

Information i såväl digitala som andra medier.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback