Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 5

Gymnastik med Barbapapa

Å-mini Förskola & Fritidshem, Fristående förskolor · Senast uppdaterad: 30 september 2019

Gymnastik med barbapapa i Gillesalen

Vad: Enkel gymnastik med barbapapa som instruktör. Barbapapa tar ned oss till Gillesalen där vi har gymansatik. 

hur: Gymnastiken har vi i halvgrupp. Vi börjar med uppvärmning till musik. Fortsätter med motorikbana och avslutar med avslappning. 

varför: målet är att barbapapa ska vara en förebild och visa oss hur vi ska öva upp ”vi-känslan” och motorik. 


Läroplanskopplingar

sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

fantasi och föreställningsförmåga,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback