Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia

·

Årskurs:

5

Vasatiden

Smygeskolan F-6, Trelleborg - slutgallrad · Senast uppdaterad: 30 september 2019

På 1500-talet blir Gustav Vasa kung i Sverige. Det är också första gången i historien som Sverige blir ett självständigt land. Gustav Vasa ser till att skaffa stor makt och inför att kungamakten ska ärvas från far till son.

 

Så här kommer vi att arbeta:

·   Vi kommer att utgå från filmen Gustav Vasa del 1-3.

·   Vi kommer att arbeta med sid. 114-131 i historieboken.

·   Vi kommer att arbeta med arbetsuppgifter på classroom och arbetsblad.

 

Bedömning:

Bedömning sker under lektionerna i arbete och diskussioner samt en skriftlig uppgift i slutet av arbetsområdet.

Tidsplan / Lektionsplanering:

v 40-43

Begreppslista:

förändring

likheter – skillnader

kronologi

orsak – konsekvens

källor

 

tolkning


Läroplanskopplingar

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,

reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och

använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.

Den svenska statens framväxt och organisation.

Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.

Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.

Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.

Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.

Matriser i planeringen
Smygeskolan: Historia, matris åk 4-6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback