Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

9

Konsten att påverka - Krönika

Vågbroskolan åk 4-9, Söderhamn · Senast uppdaterad: 30 september 2019

Vi kommer att arbeta med krönikor. Vi läser krönikor, analyserar dem och går igenom genretypiska drag, för att sedan skriva en egen utifrån checklista, instruktioner och bedömningsmatris.

Syfte: att kunna skapa opinion och väcka tankar hos mottagarna av krönikan.

Mål: att kunna skriva en egen krönika som uppfyller de genretypiska dragen.

Bedömning: du blir bedömd på din krönika


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Matriser i planeringen
Krönika
Uppgifter
Instruktion - krönika

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback