Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik

·

Årskurs:

F - 3

Fotografera & Redigera med iPad

Vegalyckan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 30 september 2019

Här är en planering för fotografering med iPad. Eleverna får bland annat lära sig använda iPad som ett verktyg i fotografering samt använda Appen PhotoFox som ett verktyg i redigering. Appen är ganska enkel att förstå men kräver att man sätter sig in i olika funktioner. Som pedagog krävs det att man har testat på appen och förstår hur den är uppbyggd. Man behöver också känna till olika symboler och funktioner. Man kan även använda den inbyggda bildsamlingen i PhotoFox om man inte har möjlighet/vill fotografera själv och bara vill lära sig hur appen fungerar. Det finns många inspirerande bilder och funktioner som garanterat locka till sig barnens uppmärksamhet. Testa gärna ett annat upplägg om ni känner för det. Det här är bara en basplanering för hur ni kan jobba med kameran och Photofox.

Passbeskrivning

 

1. Börja med att välja om ni ska fotografera själva eller använda bilderna i i PhotoFox. Väljer ni att fotografera så skulle ni kunna ge eleverna instruktioner om vilken typ av bilder de ska fotografera, t ex. om det ska vara i fågelperspektiv eller grodperspektiv eller om det ska vara ett föremål i klassrummet eller ute i naturen. 

2. Öppna appen PhotoFox. Finns den inte installerad på era iPads så kan ni ladda ner den på Self Service. 

3. Välj en funktion som passar. Här är det bra om eleverna får möjlighet att utforska appen en stund. Som pedagog kan du vara till hjälp så ni kan utforska appen tillsammans. Var inte rädd att testa. Blir det fel så kan man bara börja om. 

4. Välj en bild som ni vill jobba med och testa funktionen. 

5. När ni känner er färdiga ska ni spara bilden genom att trycka på rutan med en liten pil längst upp till höger och välja Save. 

 

Testa gärna att välja andra bilder och andra funktioner. Testa gärna att använda bilder från bildbanken som finns inbyggd i appen. Diskutera gärna också skillnader/likheter, färger, vinkel och typ av bilder i banken. 


Läroplanskopplingar

identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,

använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,

skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,

kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,

skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,

Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.

Digitala verktyg och medier för kommunikation.

Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang.

Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.

Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.

Tolka och samtala om olika estetiska uttryck.

Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter