Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

JURPRI0

Privatjuridik (Kurskod: JURPRI0)

Staffangymnasiet, Hälsinglands utbildningsförbund, GY · Senast uppdaterad: 30 september 2019

Denna kursplanering är skapad till kursen Privatjuridik på Staffangymnasiet i Söderhamn. Planeringen beskriver kursens olika huvudmoment.

Privatjuridik, 100 poäng (Kurskod: JURPRI0)

Ämnet juridik behandlar huvudsakligen civilrätt och offentlig rätt. Civilrätt omfattar rättsområden som är av betydelse för enskilda personer och företag. Offentlig rätt behandlar hur den offentliga makten är fördelad och hur den utövas. Ämnet omfattar även internationell rätt, som belyser Sveriges för hållande till omvärlden och där tonvikten är lagd på EU-rätt. 

Kursen syfte, centralt innehåll och kunskapskrav

Undervisning i ämnet privatjuridik ska syfta till att eleverna utvecklar:

  1. Kunskaper om centrala rättsområden.
  2. Kunskaper om juridiska begrepp och förmåga att använda dessa. 
  3. Kunskaper om enkla och vanligt förekommande juridiska dokument samt förmåga att upprätta sådana. 
  4. Förmåga att identifiera, analysera och lösa juridiska problem utifrån fallbeskrivningar samt tolka och använda relevanta rättsregler. 
  5. Förmåga att identifiera och diskutera juridiska frågor i samhället ur rättsfilosofisk och etisk synvinkel. 

Dessa kunskaper och förmågor bedöms utifrån Skolverkets kunskapskrav (se länk). Klicka på din kurs. 

https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DJUR%26tos%3Dgy&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Kap 1-2 Juridik och juridisk metod
Kap 3 Internationell rätt
Kap 4 Straff- och processrätt
Kap 8 Konsumenträtt
Kap 5 Familjerätt
Kap 6 Successionsrätt
Kap 7 Avtalsrätt och Kap 9 Fastighetsrätt
Kap 10 Arbetsrätt
Kap 11 Skadeståndsrätt och försäkringsrätt

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback