Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F - 6

Lärarledd estetisk verksamhet

Framtiden | Förskola & Fritidshem, Fristående förskolor · Senast uppdaterad: 7 oktober 2019

Estetiska aktiviteter på lärares intiativ

På Framtidens Fritidshem har vi en välsorterad ateljé där vi kan erbjuda olika estetiska uttryckssätt och skapande med olika sorters verktyg i olika syften. Vi arbetar för att visa på arbetssätt som eleverna själva inte använder i sitt uttryck i ateljén.


Läroplanskopplingar

skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,

Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.

Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.

Tolka och samtala om olika estetiska uttryck.

Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback