Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

7

"Schools" Good stuff B, English 7

Stenbergaskolan åk 4-9, Söderhamn · Senast uppdaterad: 30 september 2019

Under det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med kapitlet "Schools" i Good stuff B.

Förmågor du arbetar med:

Under det här arbetet kommer du att utveckla din förmåga att: 

Undervisning (arbetssätt och arbetsformer):

Vi kommer att arbeta med olika sorters texter inom avsnittet "Schools" för att utveckla läs- och hörförståelsen. Du kommer att få glosläxor för att utveckla ditt ordförråd. Som avslutning kommer du att få skriva en kortare text. 

Bedömningens inriktning:

Bedömningens fokus ligger på din förmåga att uttrycka dig i skrift. Området avslutas med en skrivuppgift där du får visa i vilken utsträckning du tillgodogjort dig orden, texterna och de grammatiska moment vi arbetat med.

Centralt innehåll:


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.

Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.

Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.

Talad engelska och texter från olika medier.

Talad engelska med viss regional och social färgning.

Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.

Matriser i planeringen
Schools
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback