Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi

·

Årskurs:

8

Surt och basiskt HT år 8

Hannaskolan, Grundskolor · Senast uppdaterad: 30 september 2019

Citronsyra, mjölksyra i filmjölk, kolsyra i läsk har du säkert hört talat om. Men vad har dessa ämnen gemensamt? En annan grupp av kemikalier kallas för baser och dessa har förmågan att ta bort det sura i syror. Kan du ge exempel på baser i din vardag? Både syror och baser spelar en viktig roll i din kropp och i naturen, men frågan är hur?

 

SYFTE

Är att utveckla din förmåga att:

 

 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle

 • planera och genomföra systematiska undersökningar i kemi,

 • och använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband naturen, samhället och inuti människan.

MÅL 

När arbetsområdet är slut ska du kunna:

 1. Definiera begreppen syra och bas

 2. Ge exempel på ämnen och deras kemiska formler

 3. Förklara vad som menas med pH-värde

 4. Beskriva vilka konsekvenser ett förändrat pH-värde kan få för kemiska processer i kroppen och i naturen

 5. Ange vilka kemiska egenskaper syror och baser har och hur vi använder dem i vår vardag

 6. Ge exempel på hur kunskaper i kemin påverkade och påverkar fortfarande människans levnadsvillkor

 

ARBETSFORMER OCH BEDÖMNING

 • Vi kommer att ha genomgångar och diskussioner gällande målen och du förväntas delta aktivt, alltså sker bedömning kontinuerligt.

 • Du kommer att planera och genomföra laborationer som du dokumenterar och lämnar in.

 • Området avslutas med ett skriftligt prov. 

 


Läroplanskopplingar

Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.

Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.

Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.

Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.

Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Prov kemi to v.4
Läxa kemi, onsdag v.42
Läxa kemi fredag v 41
Läxa kemi måndag v.41