Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Religionskunskap

·

Årskurs:

4 - 6

Etik & Moral

Maria Parkskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 30 september 2019

Vad är egentligen rätt och fel? Vem bestämmer det?

 Målet med undervisningen är att:

 

I detta arbete kommer du att utveckla din förmåga att:

  • använda etiska begrepp i dina resonemang; till exempel jämlikhet, solidaritet, etik, moral
  • resonera kring moraliska frågor gällande t.ex. jämställdhet, utanförskap och kränkning
  • resonera om vad ett bra liv kan vara och vad det innebär att göra gott

Så här ska vi arbeta:

  • Genomgångar 
  • Diskussioner i par, grupp och helklass
  • Titta på film och resonera kring etik och moral

Detta kommer att bedömas:

  • Hur du förstår och använder ord och begrepp
  • Hur du resonerar kring etik och moral under lektionerna
  • Bedömningsuppgift där du ska resonera kring etik och moral utifrån en film 

Läroplanskopplingar

reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,

resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback