Skolbanken Logo
Skolbanken

Skapande verksamhet

Långevi förskola, Bengtsfors · Senast uppdaterad: 30 september 2019

Vi vill ge alla barn möjlighet att skapa med olika tekniker och material i vår ateljé.

BAKGRUND

Barnen kommer att arbeta med en planerad skapande verksamhet en gång i månaden. Den skapande verksamheten kommer vara kopplad till de teman vi arbetar med i förskolan. Barnen får även vid spontana tillfällen måla det som barnen känner för att måla för stunden.

 

MÅL

Testa på olika tekniker och material.

Väcka barnens intresse för målning och skapande verksamhet. 

Samarbeta och skapa tillsammans.

Känna glädje när barnen har skapande verksamhet. 

 

 

METOD

Vi provar på olika tekniker och material. Det kan vara att måla med pennor, penslar och tryck av olika slag. Vi kommer att plocka naturmaterial på våra utflykter för att ta med det till förskolan och använda det i den planerade skapande verksamheten. 

DOKUMENTATION

Vi dokumenterar i unikum för att delge vårdnadshavarna och som hjälp för vår utvärdering. 

UTVÄRDERING

Vi utvärderar löpande på vår veckoplanering samt på stängningsdagen på vårterminen. 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

fantasi och föreställningsförmåga,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter