Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Moderna språk - språkval

·

Årskurs:

7

Ein Brief

Kungsholmens grundskola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 3 oktober 2019

Vi arbetar vidare med ordförråd inom områden som familj och fritidsaktiviteter. I grammatiken jobbar vi med adjektiv och verbformerna presens och perfekt.

Ein Brief 

Syfte
Syftet med arbetsområdet är att använda det ordförråd och de grammatiska elementen vi har tränat på under terminen genom att besvara ett brev från en (fiktiv) elev från Berlin.

Tid

Vecka 39-42

Veckoplanering

 

39 

Adjektiv 

 

 Hausaufgabe

 

40 

Hören

Textarbeit

 

 

 

41 

 

 

Hausaufgabe: adjektiv 

42 

Schreiben

Ein Brief 

Schreiben

Ein Brief 

 

Schreiben

Ein Brief 

 


Läroplanskopplingar

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.

Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.

Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.

Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.

Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.

Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.

Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.

Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.

Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Matriser i planeringen
Ein Brief
Uppgifter
Ein Brief

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback