Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

8

Movies

Almåsskolan, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 30 september 2019

Let´s talk movies!

Vi kommer arbeta med arbetsområdet Let's Talk Movies i Happy Year 8. Alla elever kommer läsa och arbeta med minst tre texter ur detta avsnitt.Vi kommer diskutera ämnen rörande film i grupp och i klass. Eleverna kommer även arbeta med hör-, skriv- och läsövningar kopplat till kapitlet under lektionstid. Vi tränar även på oregelbundna verb.

 

Följande material hittar du även i Classroom:

- Länkar till oregelbundna verb

- Vocabulary list

- Texter och uppgifter

- Planering

 

Vad kommer att bedömas?

-Läsförståelse

-Hörförståelse

-Skrivuppgift i form av en filmrecension

 

 

 

 

Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.

Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.

Talad engelska och texter från olika medier.

Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.

Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.

Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.

Hur texter och talat språk kan varieras för olika syften och sammanhang.

Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.

Samtal och diskussioner samt argumentation.

Matriser i planeringen
Ämnesmatris Lgr 11 – Engelska 7-9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter