Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

5 - 6

5-årsgrupp

Fiskens förskola, Bollnäs · Senast uppdaterad: 30 september 2019

Vår 5-års verksamhet med syfte att stärka den enskilde individen samt bygga en sammansvetsad grupp inför skolstart

Nuläge

Vi kommer att samla alla 5-åringar, som skall börja i förskoleklass nästa höst, för att visa dem att vi som två avdelningar erbjuder möjligheterna till en större vänskapskrets om man vågar sig utanför sin egna avdelning. 

Mål

Vi vill med vårt samarbete på dessa tillfällen skapa en mer öppen och sammansvetsad grupp som inför skolstart är trygga med varandra.

Vi vill även bygga och stärka den enskilde individen för att ge den en så bra övergång som möjligt.

Syfte

5-års verksamheten syftar till att förbereda barnen inför övergången från förskolan till förskoleklassen.

Genomförande

Vi planerar en verksamhet där vi möts ca 1 gång per vecka för lek, stimulans,utmaning och sammansvetsning utav gruppen. I maj månad planerar vi att ses varje vecka tillsammans med övriga förskolor samt de blivande förskoleklasslärarna för att få en mer kontinuerlig förberedelse inför övergång till skolan.

Dokumentation under lärprocessen

Vi dokumenterar löpande i Unikum med hjälp av bild, och text

Ansvar

Vi som ansvariga pedagoger för 5-års gruppen hjälps åt att planera, dokumentera samt följa upp under arbetets gång

Uppföljning

Vi följer upp arbetet löpande i Unikum

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter