Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

4

Skriva en läskig berättelse

Ängsnässkolan, Huddinge · Senast uppdaterad: 30 september 2019

Snart dags för Halloween och vad passar bättre än lite läskiga berättelser? Buuuu!

Snart är det dags för Halloween och vi ska skriva läskiga berättelser.

Lärandemål

 Du kommer att:

- öva dig på att planera en berättelse.

- skriva en berättelse med början, mitt och slut.

- öva på att göra person- och miljöbeskrivningar.

 

Bedömning

Kommer att ske genom:

- din planering.

- din berättelse.

- din aktivitet på lektionerna. 

 

Undervisningens innehåll

Du kommer att:

- gemensamt gå igenom hur man skriver berättelse.

- göra en planering.

- skriva en läskig berättelse med början, mitt och slut.


Läroplanskopplingar

Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.

I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.

De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback