Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

7

Återberättande text 7AB

Stenhammarskolan 7-9, Flen · Senast uppdaterad: 30 september 2019

Utifrån våra genomgångar om lässtrategier samt era upplevelser från Kunskapsdagen ska ni skriva en återberättande text om Kunskapsdagen.

 

Tidsplan

Du deltar på Kunskapsdagen ons 18/9. Sen har du två lektioner på dig att skriva texten för att sen få feedback och arbeta med bearbetning av texten,

Bedömning

Bedömning förmåga i två kunskapskrav:

  • Skriva en återberättande text
  • Bearbeta din text utifrån respons mot ökad tydlighet och kvalitet. 

Läroplanskopplingar

kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.

Matriser i planeringen
Svenska/sva kunskapskrav LGR 11
Uppgifter
Berättande text utifrån Kunskapsdagen