Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Hjärt-rud

Lill-myran, Dibber Sverige AB · Senast uppdaterad: 3 oktober 2019

Hjärtrud är ett av våra verktyg som vi arbetar med i vår verksamhet, det är en värdegrund och den viktigaste delen i läroplanen. Barnen ska känna sig värdefulla, bekräftade och känna sig välkomna precis som de är.

Mål

Först och främst ska vi pedagoger ha rätt inställning och medvetenhet om vår roll som pedagog och vara goda förebilder. Barnen ska känna sig välkomna trygga i sin egen identitet, bekräftade och värdefulla. Barnen ska också få möjlighet till en undervisning där de lär sig respektera andra och sig själva.

Genomförande

Vi ska se till att varje barn känner sig värdefull och bekräftad  genom att uppmärksamma, ge beröm och bekräftelse vid olika tillfällen som t. ex vid samlingar då vi pratar väldigt mycket om varje enskild barns goda egenskaper och lyfter de, vilket leder till en stark självförtroende och en god självkänsla. Vi lyfter också värdegrundsfrågor (hur är vi mot varandra? och vad gör vi om någon är ledsen?) och samtalar om förhållningssätt och kärlek tillsammans med barnen.

Dokumentation 

Vi dokumenterar genom att skriva, ta bilder och filma

Utvärdering

Genom reflektioner och analys som är gjorda i unikum, arbetslag samt med barngruppen ska vi utvärdera olika aktiviteter som vi har utfört och inte bara aktiviteter ska utvärderas utan det kan egentligen vara vilken utvecklingsområde som helst i avdelningen/ förskolan.

 

 


Läroplanskopplingar

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback