Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3)

·

Årskurs:

1

Hösten åk 1

Österbyskolan, Östhammar · Senast uppdaterad: 30 september 2019

Nu är det höst. Träden har vackra färger och luften är frisk. Men vad är det egentligen som händer i naturen på hösten? Det ska du få lära dig mer om.

Vad vi ska lära oss? Varför just detta?

Du ska...

 • veta vad som händer med träden på hösten.
 • lära dig om trädets kretslopp.
 • lära dig om vad en nedbrytare är. Daggmasken.
 • lära dig om hur några djur förbereder sig för vintern.
 • veta varför en del fåglar flyttar på hösten.
 • lära dig några namn på några olika löv- och barrträd.
 • lära dig mer om svampar.Hur ska vi lära oss detta?

Du ska få:

 • studera nedfallna löv på nära håll.
 • öva på att dokumentera dina undersökningar.
 • läsa faktatexter om några djur tillsammans med dina klasskamrater.
 • diskutera i klassrummet.
 • titta på film.

 

Vad som kommer att bedömas:

Vi kommer att bedöma om du kan: 

 • delta i diskussioner om hösten.
 • dokumentera ditt arbete.
Hur du får visa vad du kan:

 • delta aktivt i allt arbete om hösten.

 


Läroplanskopplingar

Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.

Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.

Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.

Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.

Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.

Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.

Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback