Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Musik

·

Årskurs:

5

Instrumenten åk 5 HT-19

Västerby skola, Hedemora · Senast uppdaterad: 30 september 2019

Vad finns det för instrument och vilken grupp tillhör de? Vad är typiskt för de olika instrumenten?

Syfte

 

Centralt innehåll och konkretisering av mål

Du ska öka din kunskap om våra instrument, vad de heter, hur de låter och ser ut samt vilken instrumentgrupp de hör till.

Undervisningens innehåll

Instrumentgrupperna; namn och hur instrumenten ser ut och låter

 

Aktiviteter


Oförberett prov/diagnos: Hur många instrument kan du nu?
Genomgång av varje instrumentgrupp.
Film om instrumenten från sli.
Diskussioner om likheter och skillnader på hur instrumenten låter.
Lekar och övningar
Skriftligt prov på instrumenten.

Planering

v. 36-43 arbete med instrumenten.

Begrepp

Sträng-, stråk-, blås-, tangent- och slagverksinstrument

 

Bedömning

Jag bedömer dig enligt matrisen. Instrumenten visar du dina kunskaper om på det skriftliga provet. 


Läroplanskopplingar

analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.

Indelningen i stråk-, blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrument.

Matriser i planeringen
Instrumenten
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback