Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Svenska

·

Årskurs:

6

svenska minoritetsgrupper

Centralskolan, Kristianstad · Senast uppdaterad: 30 september 2019

Minoritetsgrupper i Sverige t.ex sverigefinnar, tornedalingar, samer, judar och romer.

Minoritetsgrupper i Sverige t.ex sverigefinnar, tornedalingar, samer, judar och romer.

 

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 • söka information
 • källkritiskt förhållningssätt
 • skriva faktatext
 • muntlig framställning i grupp

Bedömning - vad och hur

 

 • faktatext om en minoritetsgrupp i Sverige
 • muntlig framställning
 • Svar på uppgifter om romerna.
 • aktivt deltagande under lektionerna

Undervisning och arbetsformer

 • titta/lyssna på filmer och genomgångar om minoritetsgrupperna i Sverige
 • skriva fakta om romerna som en del i arbetet med boken Katitzi
 • skriva faktatext om en till valfri grupp
 • redovisa muntligt för grupp

Läroplanskopplingar

Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.

Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.

Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skill­ nader mellan svenskan och närliggande språk.

Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback