Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Ute-ugo

Lill-myran, Dibber Sverige AB · Senast uppdaterad: 3 oktober 2019

Uteugo är en våra lär vänner som vi arbetar med, det är ett verktyg som hjälper barnen att få en förståelse för naturen och dess olika kretslopp.

Mål

Vi vill att varje barn ska få möjlighet att lära sig och förstå innebörden av naturen, dess betydelse för alla levande samt att lära sig om hur viktigt det är att hur vi tar vara  på vår natur.

Genomförande

Vi tar upp naturen mest vid till exempel vid promenader då berättar för barnen det vi ser runt om kring oss (Träd, buskar, blommor, vatten, regn, gräs osv.) Vi planerar också samlingar då vi tar upp vår kropp. Utifrån barnens intresse ska vi uppmuntra barnen till olika aktiviteter där de får lära sig natur och dess betydelse. Vi ska också använda naturmaterial vid skapande aktiviteter, samtala om återvinning och plantera tillsammans med barnen, samtala om årstider, vi plockar skräp och tar upp ” Earth hour”

 

Dokumentation

Vi dokumenterar med hjälp av bilder, text, och film i form av blogg och lärloggar både i unikum och form halldokumentation.

Utvärdering 

Genom reflektioner och analys som är gjorda i unikum, arbetslag samt med barngruppen ska vi utvärdera olika aktiviteter som vi har utfört och inte bara aktiviteter ska utvärderas utan det kan egentligen vara vilken utvecklingsområde som helst i avdelningen/ förskolan.

 


Läroplanskopplingar

förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback