Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

Matematik

Malmaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 30 september 2019

Innehåll i matematikundervisningen i årskurs 2

 

 Taluppfattning och tals användning

 

·      Additioner och subtraktioner, utan tiotalsövergång, inom talområdet 0-19

 

·      Hur additioner och subtraktioner inom talområdet 0-19 kan generaliseras till talområdet 0-99

 

·      Tiokamraterna

 

·      Tiotalsövergångar, såsom att 8+7= 8+2+5=10+5 och att 15-9=15-5-4=6

 

·      Multiplikation och division

 

·      Bråk som en del av en hel och en del av ett antal

 

 Algebra

 

·      Talmönster (som t.ex. ”hopp” på udda eller jämna tal, 5-hopp, 10-hopp)

 

 Geometri och mätning

 

·      Mäta i m, dm, cm, mm och göra enkla enhetsbyten

 

·      Punkt, linje, sträcka

 

·      Beskriva samt avbilda några olika geometriska objekt

 

·      Vinklar

 

·      Mäta vätskas volym i liter, dl samt tsk och msk

 

·      Mäta massa i kg och hg

 

·      Mäta analog tid i timmar, halvtimmar, minuter

 

 Sannolikhet och statistik

 

·      Dra slutsatser från enkla tabeller och stapeldiagram

 

·      Klassisk sannolikhet, t.ex. utfall vid kast med tärning

 

 Problemlösning

 

·      Blandade problem på olika nivåer

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter