Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

3

English åk 3

Backaskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 2 oktober 2019

Engelska talas av mer än 300 miljoner människor i världen! Här får du lära dig vanliga engelska ord, begrepp och fraser.

Mål

Du ska visa att du kan:

  • läsa och förstå enkla texter 
  • spela upp dialoger 
  • sjunga med i sånger
  • följa med och förstå enkla berättelser på engelska
  • skriva enkla meningar
  • presentera något muntligt

Innehåll

Under läsåret arbetar vi med läromedlet Magic 3. Vi tittar även på digitala berättelser, lär oss ramsor och sånger. Vi ska också läsa engelska böcker.

 

Arbetssätt

Vi arbetar med engelska både i helklass och i halvklass. Vi läser texter ur vårt läromedel Magic 3 och arbetar i tillhörande work book. 

Redovisning

Du visar dina kunskaper när du:

  • deltar i klassrumssamtal, parläsning och rollspel
  • deltar i lekar och spel
  • arbetar med böcker och stenciler

Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.

Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.

I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.

Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.

I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.

Matriser i planeringen
Tala, samtala, lyssna samt läsa.
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter