Skolbanken Logo
Skolbanken

Söderhamn 400 år

Stentägtens förskola, Söderhamn · Senast uppdaterad: 30 september 2019

Vi upptäcker vår närmiljö.

Vi i kommunen ska under detta läsår jobba med Söderhamn 400 år.Vi på Stentägtens förskola har valt närmiljön som tema.Vi kommer att utforska olika saker i vår närmiljö för att se vad barnen är intresserad av och då gå vidare med att jobba utifrån deras intresse.


Läroplanskopplingar

öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,

barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,

tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter