Skolbanken Logo
Skolbanken

Temaarbete litteracitet.

Persfallets förskola, Hofors · Senast uppdaterad: 30 september 2019

Kring detta temaarbete kommer Gläntan och Stjärnfallet att samarbeta. Dessa avdelningar arbetar tillsammans i spår och vi vill fördjupa vårt samarbete, detta kommer vara ett sätt. Vi kommer att genomföra vissa moment gemensamt och andra enskilt. Vi vill öka samsynen och ge barnen möjlighet att lära känna personalen på de olika avdelningarna.

Vårt huvudsyfte vi har med detta arbete är att öka intresset bland barnen kring högläsning. Då forskning har visat på att det har minskat med högläsning i hemmet och på förskolan. Förskolan spelar en viktig roll för att för att tidigt uppmuntra intresset och skapa nyfikenhet hos barnen kring böcker.

Det har vi tänkt gör:

Besöka biblioteket

Involvera barnen i valet av böcker

Dramatisering

Skapa inbjudande läsmiljöer tillsammans med barnen och även att personalen har byggt upp en ”ny miljö” i förväg. Som skapar nyfikenhet och spänning hos barnen.

Kommunicera kring böckerna och bilder att lyfta nya ord och begrepp. Att vi som personal är väl förbered och läst igenom böckerna innan.

Koppla barnens egna intressen och erfarenheter till det vi läser

E-böcker på Pollyglutt

Uppmärksamma ”Barnboks veckan”

Hur vi kommer att fortsätta vårt tema arbete beror helt på vad och hur barnens intressen visas.

 


Läroplanskopplingar

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

fantasi och föreställningsförmåga,

Kap 1. FÖRSKOLANS UPPDRAG Kommunikation och skapande

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback